Nyheter – december 2017
Nyheter – oktober 2017
Nyheter – juni 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – januari 2017
Nyheter – januari 2016

Kallelse till Årsmöte för LBH

Publicerad tisdag 14 mar 2017, 19:50

NYHETERVälkomna alla medlemmar i Lerums Byggnadshytta, Sågens Vänner samt övriga intresserade!

Kallelse till Årsmöte

Lerums Byggnadshytta kallar härmed alla medlemmar till årsmöte 2017.

Datum: Tisdag 28 mars

Tid: 18.30 – 20.00

Plats: Snickeriverkstaden på Bävsjöryds Såg, Bävsjörydsvägen 65-67, Lerum

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av protokollförare

4. Fastställande av röstlängd Den medlem som innan eller vid årsmötet erlagt medlemsavgift äger rösträtt på mötet.

5. Val av justerare tillika rösträknare

6. Fråga om mötet utlysts i rätt ordning

7. Inval av nya medlemmar

8. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning

9. Revisorns berättelse

10. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning för år 2016

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter för det gångna året

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsår.

13. Fastställande av medlemsavgift

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter Ordförande (2 år) Ledamot (2 år)

15. Val av revisor och suppleant

16. Val av valberedning

17. Övriga ärenden

18. Mötets avslutande

Efter mötet blir det fika och samtal kring föreningens fortsatta verksamhet och planer.

Välkomna !

STYRELSEN 2016

Ordförande – Manne Swedberg, Kassör – Ola Thorsen

Ledamöter – Maria Grönberg, Glenn Fredell samt Peo Larsson

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.