Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – oktober 2017
Nyheter – juni 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – januari 2017
Nyheter – januari 2016

Kallelse till Föreningsmöte

Publicerad fredag 2 mar, 17:42

Lerums Byggnadshytta kallar alla medlemmar 2017 till möte för beslut om avveckling av föreningen – första läsningen.


Datum: Tisdag 20 mars
Tid: 18.30 – 20.00
Plats: Snickeriverkstaden på Bävsjöryds Såg, Bävsjörydsvägen 65-67, Lerum


Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av protokollförare
4. Fastställande av röstlängd (Den som erlade medlemsavgift i Lerums Byggnadshytta år 2017 äger rösträtt på mötet.)
5. Val av justerare tillika rösträknare
6. Fråga om mötet utlysts i rätt ordning
7. Styrelsens redovisar resultatet av Medlemsenkät 2017 samt baserat på det; presenterar sitt förslag om ordnad hel avveckling av föreningen år 2018

Bilagor som utdelas innan mötet
- Medlemsbrev + Enkät LBH HT-2017
- Förslag uppdelning LBH 180120

Bilagor som utdelas på mötet
- Enkätsvar 2017
- Inventering LBH 171115

8. Diskussion kring ovan
9. Fråga om fastställande av styrelsens förslag om ordnad hel avveckling av LBH år 2018 – första läsningen
10. Övriga ärenden
- Förslag från kassör Ola T.: Premiering av välförtjänta tidigare medlemmar
11. Mötets avslutande

Efter mötet blir det fika med tilltugg samt fortsatta samtal kring framtiden för Bävsjöryd Såg.
Välkomna ! OBS! Föranmälan tacksamt via mail/sms!

STYRELSEN 2017
Ordförande – Manne Swedberg, Kassör – Ola Thorsen
Ledamöter – Maria Grönberg, Glenn Fredell samt Peo Larsson

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.