Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – oktober 2017
Nyheter – juni 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – januari 2017
Nyheter – januari 2016

Ny lag om personalliggare

Publicerad torsdag 4 feb 2016, 00:00

NYHETERSkatteverket - de skojarna - har hittat på en ny grej som skall försvå... förlåt förenkla för oss verksamma i byggbranschen.

Gratisverktyg - klicka!

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats.

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

När har du inte dessa skyldigheter?

Du har inga skyldigheter kopplade till personalliggare om du är en privatperson som bygger för privat bruk. Det gäller även om du anlitar en entreprenör.

Du har heller inte dessa skyldigheter om den sammanlagda arbets- och materialkostnaden för byggverksamheten på en viss byggarbetsplats beräknas bli högst fyra prisbasbelopp (för närvarande cirka 180 000 kr) exklusive moms.

Läs mer om Byggherrens samt Entreprenörens skyldigheter här!

Observera att det är stora bötesbelopp om man inte följer denna nya lag - 25.000 kr för oanmält bygge + 10.000 kr om liggare saknas mm. samt + 2.000 kr per person som saknas i liggaren. Huvaligen - bad Santa! :-(

Ovan ett tips om en bra, enkel och gratis Personalliggare som uppfyller alla Skatteverkets krav - klicka på bilden o läs mer! Bäst av allt - företaget Struqtur bakom består av gamla, goa, glada Göteborgare :-)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.